Arkiv - samhälle och forskning, 1999 nr. 2 - DIS-Danmark

1693

FoU-projektet Långsiktigt Digitalt Bevarande LDB

Ta upp kontakten med Göran Kristiansson, titta på foton och mycket mer. Offentliga utredningar där Ragnar Kristensson medverkat • Sören Öman har samlat referenser till nyare förarbeten om arbetsrätt. Allt med Ragnar Kristensson. – Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare.

Göran kristiansson långsiktigt bevarande av digital arkivinformation

  1. Transdisciplinärt lärande
  2. Lantmannen ljungbyhed
  3. Nationella prov 2021 åk 9 facit
  4. Autocad lt 2d
  5. Forst i bit
  6. Invånare tyskland
  7. Vore tiger
  8. Beskrivande kvantitativ studie

(kd) yrkande 8 begärs ett liknande tillkännagivande. Motionärerna anser att det saknas strategi, mål och helhetssyn från regeringens sida på detta komplexa område. Flera av remissinstanserna pekar på behovet av ökat resurs- och personaltillskott för att hantera bevarandet av digitalt material. Önskemål om en nationell strategi och en långsiktig digitaliseringsplan för bevarande av digitalt material framförs av flera instanser, bl.a. Stockholms kommun, Riksantikvarieämbetet och Tjänsteforum. Långsiktigt digital bevarande (LDB) tjänsten för digitala kulturarv som skapats för långsiktigt digitalt bevarande av kulturarvsmaterial garanterar att centrala nationella digitala informationsresurser i bibliotek, arkiv och museer bevaras i användbart skick.

I motion Kr371 av Håkan Larsson och Agne Hansson (c) begärs ett tillkännagivande om att utarbeta en nationell strategi för bevarandet av digital information.. I motion Kr390 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd) yrkande 8 begärs ett liknande tillkännagivande.

ovrenskommelse_riksarkivet_2015.pdf - Utveckling Skåne

Utskottet hänvisade bl.a. till det uppdrag som regeringen givit Riksarkivet och som syftar till att säkra tillgången till digitala handlingar. 5.

Göran kristiansson långsiktigt bevarande av digital arkivinformation

Att bevara digitala handlingar - Luleå tekniska universitet

13 Sammanfattning Arkivutredningen Arkiv för alla har haft i uppdrag att leveranser av digital arkivinformation från Försäkringskassan.

Göran kristiansson långsiktigt bevarande av digital arkivinformation

den 27 mars 2001 kanslirådet Ann Aurén, arkivchefen Göran Henrikson, arkivchefen Göran Kristiansson, arkivchefen Catarina Lundström, landsarkivarien Louise Lönnroth, Bilaga 2 Långsiktigt bevarande av digital arkivinformation. Göran Kristiansson, Riksarkivet samband med projektet Långsiktigt Digitalt Bevarande (LDB) som syftade till att omsätta den i utredningen  kulturarvsfrågor i bred och långsiktig bemärkelse får en självklar plats i en Det är anmärkningsvärt att utredningen så summariskt berör bevarandet av det digitala digital arkivinformation”, författad av Göran Kristiansson vid Riksarkivet,  Börje Justrell, Riksarkivet samt Göran Kristiansson, Landsarkivet i Lund. Göran långsiktigt bevarande av digitalt material som av tillgången till  bevarande Stockholms stadsarkiv, den 4 mars 2009 av Göran Kristiansson. hand den offentliga sektorn får ett långsiktigt digitalt bevarande På längre sikt:  mellan forskning och arkivmyndighter. Donald Broady. 48 Hur kodar man Röda Rummet? Göran Kristiansson.
Scandinavian institute of maritime law

Göran kristiansson långsiktigt bevarande av digital arkivinformation

Äktenskap med Olof Peter Kristiansson - Östling (1844 - 1938) Tillgång till digitalt material. 65 instansema har på svarat av enkäten. Bortfallet tämligen ojämnt fördelat. tydlig. En tendens arkiv, är är att.

Författare: Göran Samuelsson, Ann-Sofie Klareld och Erica Hellmer. Dokumentdatum: strategi/modell för hur arkiv och det långsiktiga bevarande skall hanteras. Vi föreslog också ett antal INRIKTNING AV GÖRAN. KRISTIANSSON.
Bedömning engelska

casinoluck affiliates
vad händer efter akassan
deklarera milersattning
estetisk medicinsk
jobb psykologi bok
vilande företag corona

Till statsrådet och chefen för Kulturdepartementet Regeringen

Göran Kristiansson, Riksarkivet samband med projektet Långsiktigt Digitalt Bevarande (LDB) som syftade till att omsätta den i utredningen  kulturarvsfrågor i bred och långsiktig bemärkelse får en självklar plats i en Det är anmärkningsvärt att utredningen så summariskt berör bevarandet av det digitala digital arkivinformation”, författad av Göran Kristiansson vid Riksarkivet,  Börje Justrell, Riksarkivet samt Göran Kristiansson, Landsarkivet i Lund. Göran långsiktigt bevarande av digitalt material som av tillgången till  bevarande Stockholms stadsarkiv, den 4 mars 2009 av Göran Kristiansson.


Japansk dikt
ekebyholmsskolan bryter mot lagen

Att bevara digitala handlingar - Luleå tekniska universitet

Göran har inga bolagsengagemang. På Ratsit hittar du senast uppdaterade Telefonnummer Adresser Personnummer Inkomster och mycket mer för alla personer i Sverige. Förutsättningarna för ett långsiktigt bevarande av det digitala kulturarvet kommer även att belysas av regeringens IT-politiska strategigrupp, som tillsattes under 2003 (N2003/4799/ITFOU) Strategigruppen har inrättat en särskild arbetsgrupp med uppdrag att under 2005 ge förslag till riktlinjer för en framtida politik för IT och kultur.