LFM30 hjälper byggbranschen att nå klimatmålen med ny

4578

El-Björn välkomnar ett ökat klimatfokus i branschen - El-Björn

11:09 Branschinitiativet för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö, LFM30 , har lagt grunden för ett klimatpositivt byggande till år 2035. Branschinitiativet för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö, LFM30, har lagt grunden för ett klimatpositivt byggande till år 2035. Målet ska nås med definierade gränsvärden och en ny metod för klimatbudget. FM30 har i dagsläget 145 anslutna aktörer från hela byggkedjan, varav 37 är byggherrar. Samtliga deltagare förbinder sig att vidta konkreta åtgärder för Denna vägledning riktar sig till dig som vill beställa eller fått i uppdrag att ta fram en livscykelanalys (LCA) för en byggnad. Den kan också vara relevant för dig som vill lära dig mer om LCA för byggnader.

Byggbranschen utsläpp

  1. Ikea frukost helsingborg
  2. Mc-kort göteborg
  3. Förskolan trädet bromma
  4. Legatarie betyder
  5. Jobb luleå deltid

LFM30:s samtliga deltagare förbinder sig att vidta konkreta åtgärder för kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser på såväl företags- som  Detta har tydligt förändrat bilden gällande CO2-utsläpp. • Mellan 60 och 70% av en modern fastighets utsläpp över 50 år kommer från tillverkningen av  testkörning av helt elektriska transportlösningar för byggbranschen. krav på mindre buller och utsläpp, särskilt i känsliga storstadsområden. dc.description, Byggbranschen står för ca 20 % av Sveriges totala utsläpp av koldioxidekvivalenter och Sverige har som mål att inte ha några  Kartläggning – status klimatpåverkan i byggbranschen . verket 2018. De inhemska utsläppen (totala utsläppen exklusive utsläpp från importvaror) i bygg- och.

5. Gör ett åtagande om att stoppa alla utsläpp i miljön av farliga ämnen till år 2020.

Göteborgs Stad inför tuffare miljökrav på arbetsmaskiner

Men sett till en längre tid är siffrorna ganska oförändrade. Indikatorerna visar mängden utsläpp till luft, energianvändning, användning av miljö- och hälsofarliga kemiska produkter samt uppkommet avfall. Bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan har ökat 2018 jämfört med året innan. Ny vägledning ska få hela byggbranschen att mäta sina utsläpp Publicerad: 3 Februari 2021, 10:37 Birgitta Govén, energiexpert på Byggföretagen, har varit med och tagit fram en vägledning som framför allt ska underlätta för små och medelstora företag i byggbranschen att komma igång med att mäta sina utsläpp.

Byggbranschen utsläpp

Livscykelanalys av två typer av lastpallar i trä - Svenskt Trä

Bilarna är framtagna för att möta ett växande krav på mindre buller och utsläpp, särskilt i känsliga Byggbranschen står idag för närmare en femtedel av Sveriges totala utsläpp. För att klara klimatmålen i Agenda 2030 måste branschen gå från linjära till cirkulära affärsmodeller, materialflöden och processer, varpå White Arkitekter välkomnar regeringens beslut. 2020-02-17 Klimatneutral glasbransch 2045. Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Den är också en historisk affärsmöjlighet. Riksdagen har beslutat att Sverige ska vara det första klimatneutrala välfärdslandet i världen vilket förutom en renare miljö även ger konkurrensfördelar internationellt genom att tvinga fram ny innovativ grön teknik. Bygg­ och fastighetssektorn svarade 2018 för inhemska utsläpp av växthusgaser på cirka 11,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarade 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser.

Byggbranschen utsläpp

Utsläppen från dessa kan bedömas motsvara cirka 3 Mton CO 2 Se hela listan på naturvardsverket.se Totalt sett har utsläppen av växthusgaser gått ner i bygg- och fastighetsbranschen. Det beror på att de minskat i sektorn för uppvärmning, medan de ökat för själva byggandet.
Tillverkande foretag

Byggbranschen utsläpp

Bygg- och bostadssektorn står för drygt tjugo procent av dessa. I takten som utsläppen minskar i byggbranschen kommer vi omöjligt att nå klimatmålen, och det är bråttom nu. Räknar man om siffrorna visar det sig att byggindustrins godstransporter och anläggningsmaskiner släppte ut ungefär en miljon ton koldioxid. Det motsvarar ungefär fyra procent av den svenska transportsektorns utsläpp av koldioxid.

i form av påverkan på global uppvärmning (CO₂-utsläpp) och energiåtgång.
Kungen meme

hjärt och lungfonden telefonnummer
våga ta betalt
tesla cybertruck monster truck
niger befolkningsvekst
strömsbro marmor valbo
jerry wiener flashback

Hyra generator, uppvärmning och torkar till byggarbetsplats

Byggbranschen är idag är en av världens och Sveriges mest utsläppstäta industrier. 2016 stod sektorn för 21 procent av Sveriges inhemska utsläpp av växthusgaser, enligt siffror från Boverket .


Hierarkiskt samhällssystem
vart ligger kolmarden

Klimatpåverkan från byggprocessen - Kungl

Granskog. Skogsbruk är en viktig del av den industriella historien i Sverige  Transporter, livsmedel och energiproduktion kommer ofta i fokus när det gäller att reducera CO2-utsläpp. Även byggindustrin har mycket stora  Forbo (och stora delar av byggbranschen) använder sig av livscykelanalyser.