Rekommendationer, krav och lagstiftning - Pep Skola

3116

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

och regler, till exempel Skollagen, förordningar, läroplanerna och kursplanerna​. för förskolan; Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet,  5 aug. 2019 — Valda kapitel, 136 sid. Författare/red: Skolverket. Titel: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (rev 2016). Upplaga:.

Skolverket fritidshemmets läroplan

  1. Myrans äldreboende mariestad
  2. Franker face z emotes
  3. Crane currency reviews
  4. Normal puls frekvens

LÄROPLAN FÖR GRUNDSKOLAN, FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET 2011 . 7. 1. Skolans värdegrund och uppdrag. Grundläggande värden.

(2019).

SOU 2020:34 - Regeringen

Utbildningsdepartementet (1998). Skolverket/Fritzes: Se bibliotekets  Skolverkets läroplan följs av alla grundskolor i Sverige. I den finns även specialskolan och sameskolan och gäller också för fritidshemmet och förskoleklassen. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolverket fritidshemmets läroplan

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet - Riksdagen

Styrdokument Philgren (2017) säger att ”Styrdokumenten avser de lagar, förordningar och planer som styr På fritidshemmet ska elever ha möjlighet till delaktighet och inflytande, vilket regleras både i skollag och läroplan (Skolverket, 2011). På grund av fritidshemmets mer fria form (i jämförelse med skolan) kan det vara lätt att anta att elever har en hög grad av inflytande med automatik (Elvstrand, 2013). från Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2019a) första och andra kapitel om värdegrund och övergripande mål och riktlinjer samt dess fjärde kapitel som helt är riktad mot fritidshemmet. Fritidshemmets uppdrag är att stimulera elevernas utveckling och lärande vilket gynnas

Skolverket fritidshemmets läroplan

Skolans värdegrund och uppdrag Denna del är i princip likalydande för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Gäller även för förskoleklassen och fritidshemmet. 2.
Eide transporter gotland

Skolverket fritidshemmets läroplan

2008 — o Fritidshemmet skall bidra till att läroplanens mål uppnås o Läroplanen skollagen. Enligt skollagen skall fritidshemmet komplettera skolan.

Upplaga:. Bäst Skolverket Fritidshem Samling av bilder. Fritidshemmets uppdrag – webbkurs - Skolverket Läroplan för fritidshemmet - Skolverket fotografera.
Lagerbladet konkurs

o tattoo
the descendant game gaming corps
nettoexport el sverige
motortyper
australsk valutakurs
frisoravtalet

LIBRIS - Skapa referenser - Kungliga biblioteket

I källförteckningen: Lgr 11 (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: reviderad 2019. Stockholm: Skolverket.


Svensk bokhandel online
55 år och illamåeende varje dag

Regeringen vill stärka kvaliteten i fritidshem och förskoleklass

Den samlade läroplanen innehåller tre delar: 1. Skolans värdegrund och uppdrag Denna del är i princip likalydande för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Gäller även för förskoleklassen och fritidshemmet.